Trang chủ

"Sớ không đơn giản là tờ giấy vô tri ghi đủ thông tin của người đi lễ. Sớ được hóa đi là dâng lên cả lòng thành kính nơi chư Phật, chư Thánh, chư Tăng, là gửi tâm tư nguyện vọng khẩn cầu của người hành lễ, là gửi sự trau chuốt tỉ mỉ từng con chữ, câu văn của người viết sớ".
Viết sớ chữ Nho Hán Nôm

   Đó là nguyên do Sớ chữ Nho Đạo Trung luôn được viết tay một cách hết sức cẩn trọng, viết theo lối hành văn cổ được truyền lại từ xưa, KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM IN và cũng KHÔNG DÙNG GIẤY THAN sao chép.

   Viết sớ chữ Nho Đạo Trung tự hào đã là địa chỉ uy tín đáng tin cậy của rất nhiều người khi cần viết sớ cho cá nhân gia đình cũng như cho các cơ quan công ty đoàn thể. Không chỉ vậy, Viết sớ chữ Nho Đạo Trung còn nhận viết sớ cho các đạo tràng, các đàn lễ lớn nhỏ của không ít các pháp sư, thầy cúng trong khu vực Hà Nội.