Tứ phủ thánh cậu

TỨ PHỦ THÁNH CẬU

Thánh cậu là các vị cậu chết trẻ, tinh nghịch, thường phù hộ cho các gia đình buôn bán cũng như những người muốn cầu học hành.

Theo Đạo Mẫu Việt Nam, Tứ Phủ Thánh Cậu gồm :

1. Cậu Hoàng Cả : Múa hèo, cờ kiếm.

2. Cậu Hoàng Đôi: Múa hèo.

3. Cậu Hoàng Bơ: Múa hèo, bắt cá, bắt tiền.

4. Cậu Hoàng Tư: Múa hèo, múa gậy.

5. Cậu Bé: Múa hèo, sư tử, bắn tên.

a, Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu Hoàng Quận)

b, Cậu Bé Đồi Non

Ngoài ra ở mỗi bản đền lại có một cậu bé coi giữ gọi là Cậu bé Bản Đền, trong đó thường hay ngự đồng như :Cậu Bé Phủ Bóng, Cậu Bé Đông Cuông ….

Tứ Phủ Thánh Cậu về thường mặc áo cánh các màu ứng với mỗi giá, đầu vấn khăn, hai bên tay thường có hoa cài, chân quấn xà cạp, đi giày thêu.

Các cậu về thường làm lễ tấu rồi đi hèo hoặc múa lân.

-Tứ Phủ Thánh Mẫu-