Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Đã đăng 1 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ là Mẫu thứ ba trong hệ thống Thánh Mẫu sau Mẫu Đệ Nhất và Mẫu Đệ Nhị. Bà vốn là con Vua Bát Hải Long Vương Thủy Quốc Động Đình, theo lời Vương Phụ, bà kết duyên cùng Kính Xuyên (là con Vua Đất). Một buổi, Kính Xuyên đi vắng, tiểu thiếp Thảo Mai tìm cách giả đồ thư để hãm hại bà. Kính […]

Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Đã đăng 3 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Mẫu Thượng Ngàn còn gọi là Mẫu Đệ Nhị hay Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn bởi Mẫu đứng thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Mẫu Thượng Ngàn có rất nhiều tên gọi như:  Diệu Tín Thiền sư, Lê Mại Đại Vương, Đông Cuông Công chúa, Lâm Cung Thánh mẫu, Mẫu Đệ nhị Nhạc Phủ, Sơn Tinh công chúa… Mẫu Thượng Ngàn được thờ chủ yếu tại vùng rừng núi. […]

Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Đã đăng 3 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Theo quan niệm dân gian các tỉnh Bắc Bộ chính là Mẫu Liễu Hạnh. Bà vốn là con vua Ngọc Hoàng có tên là Đệ Nhị Quỳnh Hoa công chúa với 3 lần giáng sinh xuống cõi trần. + Lần thứ nhất bà giáng vào nhà họ Phạm ở Quảng Nạp, Vỉ Nhuế, Ý Yên Nam Định. Bà có tên Phạm Tiên Nga và hưởng thọ 40 tuổi. + Lần […]