Ngày Trùng Cửu

Nhỡ 1 ngày chúng ta gặp chuyện không may chẳng biết cầu cứu ai, hãy cầu khẩn tới Ngài Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn !
Rồi chúng ta nghi hoặc sao Ngài không hiện ra và ban cho nước cam lồ chữa bách bệnh thế gian?
Không sao hết vì chuyện đấy vốn dĩ sẽ không xảy ra, nhưng sẽ có 1 vị Bồ Tát hoá thân trong cuộc sống xuất hiện và giúp bạn, bởi sự thành tâm cầu khẩn thấu tới trời xanh!

Ngày Trùng cửu Kỷ Hợi.