Là địa chỉ viết sớ được tín nhiệm từ hơn chục năm của rất nhiều người đi lễ cũng như của các thầy pháp khi cần làm lễ, Sớ chữ Nho đảm bảo sẽ được viết tay một cách cẩn thận và tỉ mỉ,
không in bằng phần mềm,
không sử dụng giấy than.
Bạn có thể gọi khi cần viết :
 • Sớ khi đi lễ Đền, Chùa, Phủ… cầu tài lộc, công danh, bình an.
 • Sớ Mẫu, Sơn Trang, Trần Triều.
 • Sớ khi động thổ, bồi hoàn long mạch, cất nóc, di chuyển văn phòng, nhà ở, sửa bếp…
 • Sớ khi bốc bát hương mới, vào nhà mới.
 • Sớ gia tiên giỗ chạp trong gia đình.
 • Sớ ngày Tết. Một bộ gồm:
  •          23 tháng Chạp
  •           Tất niên
  •           Giao thừa trong nhà
  •           Giao thừa ngoài sân
  •           Sớ Phật
  •           Mùng 1
  •           Hóa vàng
  •           Rằm tháng Giêng.
 • Trạng cầu tự (con cái), cầu tài, cầu thi cử, mua bán đất cát, khất đồng, đòi nợ, cắt tiền duyên…
 • Trạng mã gia tiên.
Không nhận viết sớ chữ Quốc ngữ.