CÁCH XƯNG HÔ TIẾNG HÁN- VIỆT

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo, Uncategorized

Cách xưng hô trích trong quyển Nghi Lễ Phật Giáo Tán Tụng, Phần Phụ Lục, từ trang 203 đến 206  do Hòa Thượng Thích Giải Năng biên soạn, được in vào năm 2001 (PL 2554), bản Lưu Hành Nội Bộ, cũng như in bản Nghi Lễ Viết Tay do Thầy Thích Giải Trí sao lại. A/ ÔNG  BÀ, CHA MẸ,NHỮNG NGƯỜI LỚN TRONG GIA TỘC: mình gọi và tự xưng […]

Bà Cô Tổ – Ông Mãnh Tổ của dòng họ là ai ?

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Uncategorized

Trong một dòng họ có rất nhiều bà cô, ông mãnh chết trẻ nhưng không phải bà cô, ông mãnh nào cũng được gọi là bà cô tổ và ông mãnh tổ. Để làm rõ định nghĩa này tôi xin chia sẻ với các bạn những điều mình biết. Mong rằng sẽ góp một định nghĩa giúp cho các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tâm linh. BÀ […]