BỎ CHÙA ĐỀN KO ĐI LỄ NỮA

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm Lý Tưởng sống

Có một chú Phật tử trẻ đến chùa gặp Sư Thầy, và nói: – Thưa Thầy ! Con không đi chùa nữa ! Sư Thầy liền hỏi: – Sao vậy Con? Con có thể cho Thầy biết lý do không ? Người kia đáp: – Dạ! Khi vào chùa, con thấy cô này nói xấu cô kia. Anh này tụng kinh xong chê anh kia. Phật tử thì chia rẽ […]