Phật Thích Ca và Phật A Di Đà có phải là một vị Phật ?

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Bởi khi nhắc tới hai vị Phật này, mọi người thường hay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” hay “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. 1. Phật Thích Ca và Phật A Di Đà      Về Đạo, nếu được hỏi có phải Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là tên một vị Phật, rất nhiều người sẽ phân vân không biết câu trả […]

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Đã đăng 1 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh trong Đạo Mẫu hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn […]

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai trong Đạo Mẫu là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Quan, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai […]

Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

Đã đăng 2 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ hay còn gọi là Thái tử Đệ Tam trong Đạo Mẫu (Tam Phủ ở đây không phải là số lượng Phủ mà ý chỉ Thuỷ Phủ là phủ thứ ba trong hàng Tứ Phủ, vậy nên còn có thể gọi là Bơ Phủ Vương Quan). Quan lớn vốn là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình, là người rất được vua cha […]

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn trong Đạo Mẫu hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (Có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông theo lệnh Vua Cha, hạ phàm đầu thai vào Hoàng Cung ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần (có sách nói là ông hạ phàm ngày […]

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên trong Đạo Mẫu, hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên. Tương truyền ông là Tôn Quan Đại Thần trên Đế Đình Thiên Cung, được sắc phong ngôi Thượng Thiên Nhất Phẩm Công Hầu, quản cai tam giới đình thần văn […]

Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Đã đăng 1 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ là Mẫu thứ ba trong hệ thống Thánh Mẫu sau Mẫu Đệ Nhất và Mẫu Đệ Nhị. Bà vốn là con Vua Bát Hải Long Vương Thủy Quốc Động Đình, theo lời Vương Phụ, bà kết duyên cùng Kính Xuyên (là con Vua Đất). Một buổi, Kính Xuyên đi vắng, tiểu thiếp Thảo Mai tìm cách giả đồ thư để hãm hại bà. Kính […]

Niệm QUAN ÂM thành tâm

Đã đăng 3 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

Niệm Quan Âm thành tâm sẽ diệt trừ sân hận, nóng giận.    Giận hờn là gì? Chính là nổi nóng, chính là phiền não, cũng là vô minh. Giận hờn lợi hại giống như lửa vậy. Ấy là: “Một đốm lửa giận, có thể đốt tiêu cả rừng công đức.” Người xưa cũng nói: “Ngàn ngày gánh củi một mồi lửa.”    Ý nói quý vị đốn củi một […]

TỨ PHỦ THÁNH CẬU

Đã đăng 1 phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

TỨ PHỦ THÁNH CẬU Thánh cậu là các vị cậu chết trẻ, tinh nghịch, thường phù hộ cho các gia đình buôn bán cũng như những người muốn cầu học hành. Theo Đạo Mẫu Việt Nam, Tứ Phủ Thánh Cậu gồm : 1. Cậu Hoàng Cả : Múa hèo, cờ kiếm. 2. Cậu Hoàng Đôi: Múa hèo. 3. Cậu Hoàng Bơ: Múa hèo, bắt cá, bắt tiền. 4. Cậu Hoàng […]

Tìm hiểu về TAM PHỦ

Đã đăng Để lại phản hồiĐã đăng trong Cho người tìm hiểu về Đạo

  Trong thời kỳ khởi nguyên, “Tam phủ” vốn là để chỉ ba miền Thiên phủ, Địa phủ và Thoải phủ. Tương ứng với ba phủ này thì đều có vua cha và chư vị thần linh cai quản.   Khi ấy, Tam phủ gồm có: Thiên phủ (màu xanh) là nơi các chư vị thần linh cai quản bầu trời ngự trị với người đứng đầu là Ngọc Hoàng […]